Berikut adalah ciri-ciri penulisan yang baik sebagai panduan penulis dan editor:

1. Panjang ayat antara 12 hingga 16 perkataan.

2. Banyak menggunakan ayat aktif.

3. Ayat yang mematuhi tertib waktu.

4. Kurangkan imbuhan pe-an, ke-an, sebaliknya gunakan imbuhan me- dan ber-.

5. Indeks kabusnya rendah.

6. Tidak menggunakan nota kaki.

7. Pinjam perkataan daripada bahasa asing.